Privacy statement

Huijbers Schilderwerken B.V. respecteert de privacy van bezoekers van de website en winkel. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Met dit privacy statement willen wij u nader informeren over ons beleid.
De Functionaris Gegevensbescherming van Huijbers is te bereiken via info@huijbersschilderwerken.eu.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij verwerken uw gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u, ofwel omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met uw toestemming ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
Huijbers verwerkt persoonsgegevens uitsluitend wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven. In individuele gevallen zouden wij genoodzaakt kunnen zijn om uw gegevens te verwerken omdat dit noodzakelijk is voor uw vitale belang of dat van een ander (bijvoorbeeld als u of uw kind zich bezeert bij ons en wij uw gegevens aan het ambulancepersoneel moeten doorgeven).

In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens;

 • Bij het bezoeken van onze website.
 • Bij het versturen van een online formulier of het online aanvragen van informatie
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
 • Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.
 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
 • Bij het invullen van sollicitatie- en contactformulieren op de website.
 • Op het betreffende werkgebied bij het invullen van orderformulieren, bonnen en/of andere formulieren.

Beveiliging van uw gegevens

Huijbers Schilderwerken B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Alle gegevens die u met Huijbers uitwisselt via onze de website huijbersschilderwerken.nl, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@huijbersschilderwerken.eu.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking en beveiliging van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Via Google Analytics verzamelen we geanonimiseerde gegevens over uw surfgedrag om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren.
Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u dus niet persoonlijk herleiden.
Deze statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over het Privacybeleid van Google Analytics vindt u hier.

Gebruik van cookies

Op de website van huijbersschilderwerken.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op deze site te herkennen bent. Het doel hiervan is om het gebruik van de website te verbeteren. De statistische gegevens (cookies) die worden verzameld zijn niet tot personen herleidbaar. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Wij maken op onze website(s) gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies; deze worden gebruikt om de werking en techniek van de website te optimaliseren.
 • Analytische cookies; deze worden ingezet om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren.
 • Social media cookies; om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media of om het aanbieden van een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving.
 • Marketing cookies; deze maken het mogelijk om u advertenties van onze campagnes te laten zien.

In ons cookiestatement vindt u meer informatie over ons gebruik van cookies en welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt. Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring.

Sociale netwerken

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen delen of promoten op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Pinterest. Deze buttons plaatsen cookies en werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. U gaat bij gebruik van deze knoppen akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Huijbers verbonden. Wij hebben geen toegang tot uw social media account. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met uw privacy.

Contact met Huijbers

Iedere dag staat het hele Huijbers team klaar om u te helpen, vragen te beantwoorden, problemen op te lossen of om u te adviseren bij het aanschaffen van een product. Als u een contact-, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan verzamelen we uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het opnemen van contact. Door het verzenden van uw bericht gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Ook als u een vraag of een klacht heeft, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Denk hierbij aan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die nodig is om de vraag of klacht in behandeling te nemen. Wij gebruiken deze informatie ook om u op de hoogte te houden van de vordering van de vraag of klacht. Nadat de vraag of klacht is afgehandeld bewaren wij de informatie nog zeven jaar. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn als u later ons toch nog nodig blijkt te hebben.

Camera’s

Onze winkel en magazijn zijn voorzien van camera’s. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en producten. De camerabeelden worden na vier weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Deze gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

Gegevensverstrekking aan derden

Huijbers verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die u met ons sluit, waarin u een betrokkene bent, indien dit wettelijk verplicht is of indien u ons daar zelf om verzoekt.
Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen en verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
 • het ondersteunen bij onze klantenservice;
 • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
 • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

Websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij adviseren u het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Kinderen en minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarigen. Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd producten en diensten afnemen van Huijbers. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige dienen in het belang van de minderjarige dit privacy statement en het cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige de rechten van de betreffende minderjarige uitoefenen.

Rechten m.b.t. uw gegevens

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportatie

Als u graag wilt weten welke gegevens wij van u geregistreerd hebben dan kunt u dit aan ons vragen. U kunt sommige gegevens van ons meekrijgen in een gebruikelijk format. Dat geldt voor elektronische gegevens die u eerder zelf aan ons heeft doorgegeven, gegevens die voor u bij ons zijn aangemaakt en wij gebruikt hebben voor een overeenkomst waar u toestemming voor heeft gegeven.

Recht op vergetelheid

U kunt ons ook vragen gegevens te wissen en deze niet meer te gebruiken. Als u eerder toestemming heeft gegeven kunt u deze toestemming intrekken. Wel mogen wij (indien nodig) de gegevens bewaren waarvoor u al toestemming gegeven had. In een aantal gevallen kunt u ons ook aangeven uw gegevens te ‘beperken’. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens niet meer gebruikt worden zonder uw toestemming.

Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop wij daarmee omgaan of over deze privacyverklaring ? Dan kunt u contact opnemen met de privacy verantwoordelijke bij Huijbers door middel van het sturen van een e-mail of brief aan:

Huijbers Schilderwerken B.V.
T.a.v. mevr. M. Caanen
Rijnstraat 26
5626 AN Eindhoven
info@huijbersschilderwerken.eu

Bij klachten over bijvoorbeeld de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of hoe wij op uw privacy gerelateerde vragen reageren, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Huijbers streeft ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 30 dagen doen. Wanneer we uw verzoek hebben verwerkt zullen we u de benodigde informatie verstrekken. In sommige gevallen mogen wij uw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, maar wij deze nodig zullen hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoort u dit zo snel mogelijk van ons.

Aanpassen privacy statement

Huijbers Schilderwerken B.V. behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op onze website. Wij raden u aan het statement regelmatig te controleren op wijzigingen.

Eindhoven, 22 mei 2018.

Vakkundig schilderwerk
voor binnen & buiten

Huijbers Schilderwerken kan alle schildersklussen voor u uit handen nemen. Wij werken uitsluitend met kwalitatieve producten en staan voor een hoogstaande afwerking met oog voor detail.

Neem contact op